artikel

Ökad arbetslöshet i Järfälla

Idag är nästan 3 000 öppet arbetslösa i Järfälla enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Totalt är 8,7 procent öppet arbetslösa i oktober 2013 jämfört med 6,9 procent i hela Stockholms län. Bara Södertälje och Botkyrka har högre andel öppet arbetslösa men i de kommunerna har man högre andel människor i åtgärder, det vill säga i någon form av aktivitet eller sysselsättning.IMG_1421

Idag är nästan 3 000 öppet arbetslösa i Järfälla enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Totalt är 8,7 procent öppet arbetslösa i oktober 2013 jämfört med 6,9 procent i hela Stockholms län. Bara Södertälje och Botkyrka har högre andel öppet arbetslösa men i de kommunerna har man högre andel människor i åtgärder, det vill säga i någon form av aktivitet eller sysselsättning.

Nu tar Vänsterpartiet upp den ökande arbetslösheten i en interpellation i Järfälla kommunfullmäktige. Det är Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige, som frågar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen varför arbetslösheten ökat mer än i länet och vad alliansen tänker göra för att minska den. Vänsterpartiet har tidigare föreslagit bland annat att kommunen borde införa en ungdomsgaranti efter 90 dagars arbetslöshet och anslå mer resurser till vård, skola och omsorg i kommunen. Nu måste frågan prioriteras, skriver Bo Leinerdal i interpellationen, som läggs på kvällens kommunfullmäktigemöte.

Dela den här sidan:

Kopiera länk