artikel

Inga diskussioner på Utbildningsnämnden

I en period när skolan diskuteras med närmast orkanstyrka i samhället och samma dag som PISA-rapporten presenterades (4 december) hade Utbildningsnämnden i Järfälla möte. Men det fanns ingen vilja eller tid till diskussioner. Det gjorde Monika Lafveskans besviken, när hon för Vänsterpartiets räkning deltog på sitt första sammanträde.

Kan du berätta lite mer?

–   Ja, det var ingen diskussion om någonting! Det var närmast ett beslutsmöte. Diskussioner skulle inte föras på nämndmötet utan i fullmäktige, sas det. Detta trots att – enligt vad jag trodde – idén med nämndmötena är att diskutera igenom och bereda frågor inför fullmäktige. Dessutom var det så tydligt att det var mycket härskartekniker som användes i nämnden genom att ordförande hänvisade till formalia, som frågeställarna (S och V) enligt henne tydligen inte begrep.

Nämnden och fullmäktige hade fått en skrivelse från en lärare på NT i augusti, något som de fackliga organisationerna senare tagit upp i MBL, där man påpekade att inget hade hänt på lång tid.foto Monika Lafveskans

Nämnden och fullmäktige hade fått en skrivelse från en lärare på NT i augusti, något som de fackliga organisationerna senare tagit upp i MBL, där man påpekade att inget hade hänt på lång tid.

Vad handlade det om?

–   Läraren och senare facken skrev att IT-situationen på gymnasierna var bedrövlig. Kommunen hade infört en ny IT-strategi, som gjort att man från skolan inte kunde få omedelbar hjälp vid strul utan måste kontakta kommunens IT-ansvarige/a. När man gjort detta var lektionen sen länge slut. Kommunens IT-strateg hade vid MBL-möte beklagat att det fanns problem och att det ”var så olyckligt att verksamhetens behov inte stod i fokus vid förändringen av IT-system och IT-organisation. Det blev en IT-fråga istället för en verksamhetsfråga”.

Det kommenterade jag efter mötet och undrade hur man kan missa att det berörde skolans verksamhet? Enligt utbildningsdirektören förde man nu samtal om problemet, en termin senare. Den tjänst som IT-tekniker som tidigare fanns för att hjälpa skolorna med IT-support hade tagits bort. Men det var ingen fråga för nämnden, hävdade utbildningsdirektören på mötet, utan det var en fråga för  ”rektorerna som får göra avvägningar mellan detta behov och andra behov”.

Det ställdes frågor på mötet om varför Lärcentrum (kommunens Vuxenutbildning) förlorat elever. Svaret blev att det är ju fritt val och eleverna har väl valt någon annan skola. Trots att två punkter på dagordningen, Lärcentrums elevtapp och gymnasiets datorstrul, i grunden handlade om samma sak (vad gör kommunen för att behålla sina elever?) blev det ingen diskussion i nämnden.

Om inte förr, så måste vi efter valet nästa höst arbeta för att Utbildningsnämnden och andra nämnder har levande diskussioner om politik!

Bilden Monika Lafveskans

Dela den här sidan:

Kopiera länk