artikel

Alliansen: nej till ökad andel hyresrätter

Bo Leinerdal är V:s representant i kommunstyrelsen(KS) för Järfälla. Han reserverade sig på  kommunstyrelsemötet den 11 november rörande Översiktsplanen, som reglerar markanvändningen i kommunen. Vad är det viktigaste i reservationen?Foto Bo Leinerdal

Bo Leinerdal är V:s representant i kommunstyrelsen(KS) för Järfälla. Han reserverade sig på  kommunstyrelsemötet den 11 november rörande Översiktsplanen, som reglerar markanvändningen i kommunen. Vad är det viktigaste i reservationen?

– Det har varit en bra och kreativ process hittills med översiktsplanen. Men på  KS-mötet den 11 november presenterade alliansen omfattande ändringsförslag, vilket ledde till att oppositionen protesterade. Det ledde till att förslaget bordlades. Vänsterpartiet delar inriktningen av översiktsplanen, men när kommunen nu är inne i en stark expansionsperiod så måste det byggas fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. Vänsterpartiet anser att det måste finnas alternativ för de som vill ha ett boende utan en stor kapitalinsats. Ungdomar som inte hunnit spara ihop till en hög kontantinsats ska också kunna bo i Järfälla. Men andelen hyresrätter minskar tvärtom. Vänsterpartiets förslag att andelen hyresrätter måste öka stöddes av socialdemokraterna men avslogs efter bordläggningen av alliansen.

– Alliansen valde också att försvaga satsningar på kultur- och fritidscentra i varje kommundel samt vid Görväln och Säby. Inte bra alls!

Översiktsplanen är nu utställd bland annat i kommunhuset i Jakobsberg och på Information Järfälla, för att Järfällas invånare ska kunna ge synpunkter på den. Beslut om översiktsplanen tas i kommunfullmäktige under våren 2014. Bo Leinerdal hoppas då att alliansen väljer att tillföra att andelen hyresrätter måste öka och att ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig del av Järfällas framtid.

Bilden: Bo Leinerdal

Dela den här sidan:

Kopiera länk