artikel

Viktigt inför valåret 2014

Nu startar Vänsterpartiets kampanj Den Nya Feministiska Vågen. Den övergripande tanken är att två mandatperioder av alliansregeringens politik, med ökat spelrum för marknadskrafterna, har slagit hårdast mot kvinnorna- därför behövs en ny feministisk våg och nu startar vi den. Nu gör vi feminismen till en valfråga inför valet 2014. Vi fick en intervju med Vänsterpartiet Storstockholms ordförande, Seluah Alsaati.

När startar kampanjen?foto Seluah Alsaati

När startar kampanjen?

– Den har redan startat och ska pågå fram till sommaren. Vi måste uppmärksamma kvinnors underordning lönemässigt, på arbetsplatser, i skolan och i andra avseenden. Partiföreningarna bör redan nu planera in kampanjaktiviteter.

Vad är mer viktigt inför valet?

– Det är till exempel vår egen organisation. Vi sitter för mycket på interna möten i förhållande till det utåtriktade vi gör. Vi behöver få fler aktiva medlemmar men också styra om vårt arbete från det interna till mer utåtriktat arbete. Det behöver ske redan nu. Vi kallar det 1:2-metoden. För varje internt möte ska vi ha två utåtriktade! Men det gäller också att Vänsterpartiets röst måste bli mer tydlig mot vinster i välfärden och vi måste tro på att vi kan genomföra vår politik i regeringsställning.

Viktiga frågor förutom feminismen?

– För Storstockholms del är det viktigt att alla får arbete och att alla ska ha ett hem att trivas i. Vi är tydligt emot högerns fokusering på att bygga lyxlägenheter, som många av oss inte har råd att bo i. Högerns övertro på marknadskrafterna gör att de aldrig kommer att lösa bostadsbristen. Det behövs en vänsterpolitik för det. Vackra ord leder ingenvart!

Bilden: Seluah Alsaati

Dela den här sidan:

Kopiera länk