artikel

Vänsterns budgetalternativ

Den 4 november ska kommunfullmäktige debattera budgeten för 2014. Så här ser i sammanfattning IMG_1271Vänsterpartiets alternativ ut jämfört med alliansens förslag:

Den 4 november ska kommunfullmäktige debattera budgeten för 2014. Så här ser i sammanfattning Vänsterpartiets alternativ ut jämfört med alliansens förslag:

Satsningar utöver alliansen med 39 miljoner kronor. De lägger vi ut på följande områden:

-Vi föreslår ökade satsningar på skolan genom fler lärare och mindre klasser. + 10 mnkr.

-Inom äldreomsorgen vill se fler händer. +7 mnkr

– Inga avgiftshöjningar inom socialnämndens verksamheter, såsom hemtjänsttaxan mm. +2 mnkr.

-Vi vill att det tillsätts en kommunövergripande utredning om hur kommunen skall klara lärarförsörjningen i framtiden.

-Vårt gymnasium behöver utvecklas för att bryta den negativa trenden att våra ungdomar väljer andra skolor. +3 mnkr

-Kultur- och fritid i Järfälla behöver rustas upp och föreningslivet stärkas.+ 4,1 mnkr

-Vi vill inrätta en ungdomsgaranti som garanterar att ingen ungdom i Järfälla skall gå utan arbete eller utbildning mer än 90 dagar. +5 mnkr.

Vi vill skapa förutsättningar för att både öka kvaliteten i verksamheterna och bekämpa arbetslösheten. Utifrån detta föreslår vi att skatten höjs med 25 öre. Vi säger nej till den utredning om kulturpeng som föreslås och vi anser att Växthusvägen ej behöver byggas. Detta innebär sammantaget ett utrymme om satsningar 39 miljoner kr. utöver alliansens förslag. Av dessa avsätter vi 10 mnkr till resultat/överskott. Vi håller därmed fast vid principen om god ekonomisk hushållning.

Alliansen överger målet om god ekonomisk hushållning! I en budget som omsluter nästan  4 miljarder kronor budgeterar alliansen för ett överskottet, tillika buffert, på 100 000 kr. Alliansen ersätter god ekonomisk hushållning med ett ynka överskott på 100 000 kr!

Dela den här sidan:

Kopiera länk