artikel

Järfälla behöver en bostadsförsörjningsplan!

Hemsidan fick en intervju med Rickard Dazley, sekreterare i styrelsen för Hyresgästföreningen i Järfälla.

Hur ser situationen ut för hyresrätten i Järfälla?

– Utvecklingen är inte positiv. Andelen hyresrätter minskar i kommunen. Mest markant förändring är ändringen av ägardirektiven för kommunens allmännyttiga företag, JHAB. De får bygga nytt men bara om de säljer av lika mycket. JHABs andel av hyresmarknaden får inte öka. Positivt är dock att det kommit in några privata hyresvärdar på flygfältet och i Viksjö.

Hur lång är kötiden för en hyresrätt?

– Det tar ungefär sju år att få ett förslag. Det betyder, om man pluggar vidare efter studenten, att man kanske är 30 år när man får en bostad. Många har vid det laget redan skaffat sig familj och barn och fått skaffa en bostad på egen hand, till exempel en bostadsrätt.

Vad borde kommunen göra?

– För det första borde man ha en bostadsförsörjningsplan, så att man planerar bostadsförsörjningen så att unga kan bo kvar i kommunen och företagens personal kan ha någonstans att bo. För det andra måste kommunen våga ställa krav på byggarna att de måste bygga en viss andel hyresrätter när man gör ett avtal.Följs inte avtalet får man betala mycket höga bötesbelopp. Det vågar man till exempel i Sigtuna men inte i Järfälla. Här överlåter man boendeformen helt till byggbolagen.

Hur ser du på ombildningarna som varit från hyresrätter till bostadsrätter?

– I Järfälla har ombildningskonsulten Rickard Johansson, känd för tidigare ombildningsskandaler i Stockholm, varit inblandad i flera ombildningar. Det senaste var i kvarteret Hammaren i Jakobsberg där han försökte med olika övertalningsmetoder bland annat via mobilhögtalartelefon få ett ja till ombildning och olika andra knep. Nu har JHAB och politikerna dragit öronen åt sig, så det blir ingen ombildning där. Mer seriös var ombildningskonsulten som var inblandad i Östra Polhem.

Den 7 november har Vänsterpartiet i Järfälla i samverkan med Hyresgästföreningen en debattkväll om bostadssituationen på Hyllan i Jakobsberg. Vad händer då?

– Vi ska tillsammans med besökarna diskutera bostadssituationen och hur man kan lösa den på ett bättre sätt. Det blir också musikframträdanden. Mer vill jag inte säga för då blir det inget spännande att gå på mötet!foto Rickard Dazley

– Vi ska tillsammans med besökarna diskutera bostadssituationen och hur man kan lösa den på ett bättre sätt. Det blir också musikframträdanden. Mer vill jag inte säga för då blir det inget spännande att gå på mötet!

Bilden: Rickard Dazley i kommunhuset

Dela den här sidan:

Kopiera länk