artikel

Berghemsskogen räddad?

BerghemskogenBerghem

Berghem

Kommunens planer på att bygga s.k stadsvillor i skogen vid Snövägen i Berghem ser ut att stoppas. Vid samrådsmötet om projektet var det flera partier som deklarerade att de är motståndare till att bygga i området.

Vänsterpartiet har hittills sagt att skall det byggas, så skall det vara hyresrätter. Vi behöver bostäder som vanligt folk har råd med. Vi behöver också bryta bostadsegregationen genom att bygga hyresrätter i täta villaområden. Men efter att diskuterat projektet vidare kommer vi fram till att bygga bostäder i denna skog inte är förenligt med kommunens långsiktiga utveckling. Vi behöver bevara kommunens grönområden och istället bygga mer i centrumnära  lägen med närhet till kollektivtrafik .

Hammaren

Den ombildningsprocess som dragit igång bland hyresgäster i Hammaren (söder om Mariakyrkan i Jakobsberg) har avbrutits. Detta sedan det framkommit oegentligheter vid röstsammanräkningen. Det är samma konsult som med mycket tveksamma metoder tidigare varit inblandad i ombildningar av hyresrätter tidigare i både Järfälla och Stockholm. Nu har Järfälla Hus AB som äger hyreslägenheterna beslutat att stoppa försäljningen och ombildningen!

Bilden: Snövägens förlängning vid Berghemsskogen

Dela den här sidan:

Kopiera länk