artikel

– Biskop Jöns väg, där finns en anslagstavla!

Det säger Monika Lafveskans som sitter och förbereder allt arbete inför den debattkväll om skolan som Vänsterpartiet Järfälla anordnar tisdagen den 17 september kl 18.30 på biblioteket i Jakobsberg.

Varför ordnar ni den här debattkvällen om skolan?

– Skolan har blivit så mycket sämre och ojämlikare de senaste åren efter först kommunaliseringen och sedan det fria skolvalet. Skolan och de resurssvaga eleverna får allt mindre pengar och det försämrar förstås kvaliteten.

Vad är det allvarligaste problemet?

– Det är bristen på likvärdighet. Fattiga kommuners skolor har mindre pengar än  rika kommuners. Elevernas resultat hänger ihop med föräldrarnas utbildning. Tidigare hade man alla sorters elever från olika områden i samma skola och klass. Idag är det bara en tredjedel av ungdomarna som går i kommunala gymnasier på många orter. Det kommer in elever från andra kommuner som kanske har sämre förutsättningar, men några extra resurser för att stötta dessa får man inte trots att det behövs. Skolan dräneras på resurser genom att skolpengen följer eleven. Byter många elever skola så minskar resurserna.

Du har själv varit lärare i 27 år. Hur har skolan förändrats under den tiden?

– Klasstorleken ökar på många håll. Från att det tidigare kanske var 25 elever i klasserna så kan det idag vara 33-34 elever, till och med i första klass på gymnasiet. Och sen detta med de minskade ekonomiska resurserna.

Vad hoppas du av mötet?

– Jag hoppas det kommer många debattglada elever, lärare och föräldrar och att det kommer representanter för de lokala politiska partierna så att de får höra vad folk tycker. En majoritet av väljare från alla partier tycker till exempel att staten nu ska överta ansvaret för skolan. 62 procent av moderaternas väljare och 67 procent av socialdemokraternas väljare tycker så, men det är bara Vänsterpartiet som för fram förslaget. Jag ser fram emot en spännande afton!

Foto på Monica Lafveskans

Dela den här sidan:

Kopiera länk