artikel

Kortintervju med Bo Leinerdal, gruppledare V i Järfälla

Bo Leinerdal

Hej Bosse, hur är läget idag den 22 augusti 2013?

– Ja, när det gäller Järfälla så det problem på arbetsmarknaden. Kommunen har högre ungdomsarbetslöshet än övriga kommuner i länet. Vi har ett alliansstyre som är passivt och som inte använder de medel som kommunen har till sitt förfogande. Exempelvis har man inte garanterat sommarjobb till skolungdomar som kan kan göra i andra kommuner. Vänsterpartiet anslår i varje budget medel till detta. Vi har också motionerat om att skapa fler jobb och praktikplatser åt unga.

Hur ser det ut på bostadssidan?

– Det är rätt dystert. Det byggs för lite och kön är lång till en bostad. Det skulle behöva byggas många fler hyresrätter som vanligt folk har råd med. Vi har föreslagit minst 750 nya lägenheter per år, men det röstas ner av alliansen. Det finns ändå två ljuspunkter. Vi har, om än tillfälligt, lyckats stoppa ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter som var på gång under försommaren tack vare att vi uppmärksammade alliansen på ombildningskonsultens glädjekalkyler. Det andra är att kommunen nu har beslutat i enlighet med våra och andras förslag att det inte ska byggas bostäder i naturreservaten, som moderaterna ville tidigare. Och det var väldigt bra för vi behöver även ha rekreationsområden i kommunen på vår fritid!

Dela den här sidan:

Kopiera länk