Möten och aktiviteter

Nya ledamöter i nämnder och styrelser

På kvällens medlemsmöte i Vänsterpartiet i Järfälla valdes ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och revision i Järfälla kommun.

Vilka personer som representerar oss i de olika nämnderna kan du se under fliken kommunalpolitiska gruppen här på hemsidan

På mötet beslutades också att inrätta referensgrupper för tre viktiga politikområden. Referensgrupperna är tänkta att fungera som bollplank för våra nämndrepresentanter men också ta fram förslag på till exempel motioner. Alla medlemmar är välkomna att vara med i referensgrupperna. Anmäl intresse till sammankallande i gruppen.

Referensgrupperna samt sammankallande för respektive referensgrupp hittar du också under fliken kommunalpolitiska gruppen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk