Möten och aktiviteter

Välkomna till Vänsterpartiets årsmöte!

 

Årsmötet är vår förening högst beslutande organ och kommer att bestämma åt vilket vi ska men också hur vi ska göra det vi vill göra. Kom och påverka, diskutera och ät god mat.

För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa är det viktigt för oss att veta hur många som kommer.

Anmäl er närvaro på [email protected] – Snarast möjligt!

Frågor på dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
3. Årsmötet behörigt utlyst
4. Godkännande av dagordningen
5. Vänsterpartiet Järfällas verksamhetsberättelse
6. Kommunalpolitiska gruppens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas revisionsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Verksamhetsplan
11. Inkomna motioner
12. Val av styrelsen
13. Val av valberedning
14. Val av firmatecknare
15. Val av kommunfullmäktigelistan
16. Övriga
17. Mötet avslutas

För mer information : [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk