artikel

Vi tar avstånd från alla brott – Oavsett idelogi!

När högeralliansens politik går mot fiasko och väljarstödet försvinner väljer de att rikta besinningslösa anklagelser mot vänsterpartiet och socialdemokraterna. Enligt Willy Viltala (fp) gör socialdemokraterna och vänsterpartiet ”allt vad de kan för att fortsätta försöka dölja kommunismens ofattbart blodiga och svarta historia”

Bakgrunden till detta
utfall är att folkpartiet vaknat upp och hittat en opinionsundersökning som
berättar att eleverna brister i kunskap om 
brott mot mänskligheten. Vänsterpartiet delar folkpartiets oro för
bristande kunskap kring kommunismens, fascismens, nazismens och övriga ismers
brott mot mänskligheten. Att vänsterpartiet tar avstånd från dessa brott
oavsett i vilken ideologis namn de begåtts är näst intill pinsamt att behöva
upplysa folkpartiet om och visar på en djup kunskapslucka från folkpartiet.

Men till skillnad från
högeralliansen litar vi på att på att Järfällas skolor följer läroplanen och att
lärarna i undervisningen tar upp dessa mörka sidor av historien. Vi anser ej
att politikerna i Järfälla kommunfullmäktige med politiska beslut skall
diktera  för lärarna vad de skall
undervisa om.  Denna form av statsstyrd
undervisning har vi sett leda till förfärande totalitära samhällen.  Vi värnar den demokratiska ordningen där
övergripande mål och inriktning anges i den av riksdagen beslutade läroplanen,
som sedan skolan och dess personal använder för att förmedla kunskap till
eleverna. Vår uppgift som lokala politiker är att se till att det finns tillräckliga
resurser för att göra skolan till en bra arbetsplats för elever och personal.

Bo Leinerdal

Gruppledare,
vänsterpartiet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk