artikel

Maila politikerna!

Lissabonförslagets ratificerande står för dörren, men aldrig har vi haft så stor möjlighet att påverka som nu! De politiker som ska till att avgöra huruvida vi i Sverige är villiga att lämna över makten över oss själva till ett nyliberalt EU eller inte är i slutändan bara människor som vi, och förhoppningsvis är även högerpolitikerna i slutändan villiga att lyssna på sunt förnuft.

Texterna mailadresserna hittar du på vår kampanjhemsida

http://www.riksdagsvanstern.org/svenskamodellen

Dela den här sidan:

Kopiera länk