artikel

Låt ungdomarna vara med och skapa ett ungdomspolitiskt program!

Vänsterpartiet reserverar sig mot Alliansens beslut att ändra förvaltningens förslag att tillstyrka motionen till avslag och att den borgerliga moderatstyrda majoriteten avslår förslaget om att barn- och ungdomsnämndens kansli får i uppdrag att påbörja ett arbete med att revidera ”Handlingsprogram barn- och ungdomsarbetet i Järfälla” från 1997-06-06”.

Den moderatstyrada majoritetets avslag på motionen visar ännu en gång ett förakt mot ungdomars inflytande och förmåga att vara med och utforma politiken i Järfälla. Detta var mycket tydligt när moderaterna skulle ge sig på att förklara varför man avslår motionen. Med motiveringar som "det finns andra forum för dem" och att "hur ska man skapa ett ungdomspolitiskt program när alla ungdomar inte tänker lika". Detta är ett mycket anmärkningsvärt synsätt då vi idag har såväl äldrepolitiskt, integrationspolitiskt, fritidspolitiskt program mm i kommunen. Så varför kan inte ungdomarna få vara med och skapa ett ungdomspolitiskt program, moderaterna? Varför är ni rädda för att ungdomar ska vara med och påverka sin egen vardag och fritid? 

Men detta är inte första gången man motsätter sig att ungdomar ska vara med och påverka. Vi såg även detta motstånd i samband med HUS1 och ungdomsdemokrati projektet med precis samma otidsenliga och konservativa argument, ett underbyggt förakt och misstänksamhet till ungdomars inflytande. 

Det finns idag ett handlingsprogram för barn- och ungdomsarbetet i Järfälla. Men den är över 10 år gammal och behöver revideras. Förvaltningen skriver i sitt förslag till beslut att detta är ett utmärkt tillfälle och slå ihop dessa två program. Men detta köper inte moderaterna och de övriga borgerliga partierna. Detta även då vi från väsnsterpartiet och socialdemokraternas sida lägger ett förslag om att revidera det handlingsprogrammet från 1997, så avslår moderaterna med medhåll av övriga borgerliga partier detta. Detta är mycket anmärkningsvärt. 

Att bifalla motionen skulle vara början till ett arbete för att göra Järfälla till en ungdomsvänlig kommun, ett sätt att samla det alla ungdomspolitiska arbetet i Järfälla. Kanske är det dags att lyssna på våra ungdomar. Hur skulle de vilja utveckla sin kommun?  

Men detta tycker uppenbarligen inte borgerligheten i den moderatstyrda Järfälla är så viktigt. För moderaterna vet ju bäst vad de unga vill och inte vill ha, eller?

Dela den här sidan:

Kopiera länk