artikel

Porrfritt boende vid kommunens arrangemang och konferenser

I en tid då utbudet av pornografi ständigt ökar i vår vardagsmiljö vill vi i Vänsterpartiet lyfta upp frågan på den politiska dagordningen Järfälla.

De flesta hotell och konferensanläggningar i Sverige har idag ett utbud av pornografisk film på rummen, mot en mindre kostnad för gästen. Att tillhandahålla porrfilm ses som något självklart, något som gästen kräver.

Pornografi bygger på kvinnors underordning, på att kvinnor görs till objekt och en vara. I förlängningen finns prostitution, handel med kvinnor, grovt utnyttjande av kvinnor och flickor och våld mot kvinnor.

Vi tycker att Järfälla kommun, som ett led i det jämställdhetsarbete som pågår för fullt i kommunen, även bör agera i denna fråga. Järfälla kommun kan aktivt ta avstånd från porr genom att kräva porrfilmsfria konferenslogier vid arrangemang där kommunen är arrangör eller medarrangör. Järfälla kommun kan också välja porrfilmsfria alternativ vid tjänsteresor för politiker och tjänstemän. På detta sätt kan Järfälla kommun också inspirera andra att ställa samma krav och aktivt verka mot förnedring och utnyttjande av flickor och kvinnor.

Ytterligare ett sätt att visa att Järfälla kommun vill motverka pornografi är att införa en fråga om detta i förfrågningsunderlaget vid upphandling av logi i samband med konferenser och tjänsteresor.

Allt fler kommuner, landsting, organisationer och företag anlitar numera enbart porrfria hotell. Detta har haft verkan och inneburit att många hotell tagit bort möjligheten att titta på porrfilmer. Det är hög tid att Järfälla kommun följer efter och antar en policy för att förlägga möten, konferenser och andra möten i kommunal regi på porrfria hotell, i och utanför Sverige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att;

1. de arrangemang där kommunen är arrangör/medarrangör förläggs till porrfilmsfria alternativ, där så är möjligt

2. tjänsteresor för kommunen skall förläggas till porrfria hotellalternativ, där så är möjligt.

3. uppdra åt upphandlingsenheten att i förfrågningsunderlag för upphandling av logi vid konferenser och tjänsteresor kräva att konferensplatsens filmpaket är fritt från porrfilm.

4. kommunfullmäktige uppmanar alla anställda och politiker att ta avstånd från förnedrande porrfilmer och kraftiga våldsfilmer samt undvika logi på hotell och andra konferensanläggningar som visar sådana filmer i sitt betalutbud.

 

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Järfälla 2007-01-25

Dela den här sidan:

Kopiera länk