artikel

Vänsterpartiet gör skillnad

Sedan förra valet har vänsterpartiet ingått i den politiska majoriteten i Järfälla. Vi har haft stort inflytande på politiken och tagit en rad initiativ, som också blivit de övriga majoritetsparternas politik.
Vi har varit drivande i arbetet med integrationspolitiken. Trygghetsfrågorna har vi lyft fram, ur andra aspekter än bara fler poliser. Den fördjupade översiktsplanen över Barkarbyfältet är ett initiativ från Vänsterpartiet, liksom ett arbete med en helhetssyn på utvecklingen av Görvälnområdet.

För att stärka kulturverksamheten har vi länge velat slå samman Kulturskolan med Järfälla kultur – nu har det skett – och vi har tagit initiativ till en biblioteksplan för både folkbibliotek och skolbibliotek. Modersmålet har en varm tillskyndare inom Vänsterpartiet och nu har vi fått till stånd en bra och samlad verksamhet för hela kommunen. En rejäl satsning på idrotten, både upprustning och nya anläggningar är en annan viktig fråga för oss. Likaså Ungdomens Hus.

Vi har också sett till att Järfälla är en välskött kommun med en stark ekonomi. En stor del av vårt valprogram har vi genomfört och nedskärningar har bytts ut mot satsningar på både skola och omsorg.

Vi har en tydlig politik på alla områden av intresse för varje Järfällabo. Vår ambition är att ingen ungdom i Järfälla ska gå sysslolös utan att vara sysselsatt i arbete, praktik eller studier. Vi kommer aktivt att stödja Järfälla rika föreningsliv genom att ge rimliga ekonomiska förutsättningar och förbättra dialogen med föreningslivet. Försök med Feministisk självförsvar på våra högstadie- och gymnasieskolor är en annan viktig fråga för oss.

Vi kommer under den kommande mandatperioden att lägga tungpunkt på tre stora och viktiga frågor i vår kommun; fortsatt utveckling av Barkarbystaden, satsningar på ökad jämställdhet och feminism samt ett offensivt integrationsarbete. Läs mer om våra valfrågor i vårt valprogram samt punktprogram.

Göran Hillman Gruppledare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk