artikel

Det räcker nu!

Vänsterpartiet i Järfälla fördömer Connex antifackliga hållning och uttalar vårt fulla stöd för Seko: s fackordförande för tunnelbaneförarna Per Johansson.
Vänsterpartiet i Järfälla uttrycker samtidigt en djup oro över SL-styrelsens agerande som politiskt ansvariga. Vi avser vanskötseln av kollektivtrafiken och SL: s tysta samtycke till varslandet av fackordförande Per Johansson.

Tiden är mogen för tillsättandet av en oberoende kommission med uppdrag att ordentligt utvärdera de senaste årens kollektivtrafik. En utvärdering som både granskar företaget Connex och SL: s ansvar för utvecklingen. Pengar har sparats in på underhåll, något som resulterat i att tunnelbanevagnar brunnit (nu senast i Rinkeby) och rökutveckling pga överhettade pendeltåg (nu senast i Solna). Vissa av tågmodellerna som körs är 35 år gamla.

Anledningen till att Per Johansson fick sparken var att han påtalat brister i säkerheten som utgör en fara för både förare och resenärer. Försämringarna i kollektivtrafiken har skapat en situation som är ohållbar och som inte kan lösas med ökad kontroll av resenärer och personal. SL behöver ta sin beskärda del av ansvaret för den utveckling vi ser idag. Connex undermåliga personalpolitik och antifackliga hållning måste angripas. Framfarten mot anställda, den dåliga arbetsmiljön och vanskötseln av kollektivtrafiken måste börja få politiska konsekvenser.

Vi kräver:

Att Per Johansson återanställs och att den fackliga organisationsrätten respekteras.
Att avtalet med Connex sägs upp.
Ett stopp för utförsäljningarna.
Att kollektivtrafiken återtas i offentlig regi.
Att en oberoende kommission tillsätts för att utvärdera skötseln av de senaste årens kollektivtrafik. Både Connex och SL behöver granskas.

Vänsterpartiet Järfälla 2005-10-25

Dela den här sidan:

Kopiera länk