artikel

Ulv i fårakläder?

”Straffa arbetslösa som inte söker jobb” skriver Reinfeldt tillsammans med Anders Borg i DN debatt 27/9. Vad vill då högern göra för att få fler i arbete? Jo, deras politik bygger på att de arbetslösa ska jagas.
Genom sänkta ersättningar och tuffare krav ska de arbetslösa "motiveras". Detta i en tid när det finns 13 arbetssökande på varje ledigt jobb.

Under senare år är det tydligt att den nyliberala synen på arbetslösheten styrt politiken gentemot de arbetslösa. De arbetssökande ska förmås ta jobb även till lägre löner. Det beskrivs som ett större problem att de arbetslösa söker för få jobb än att det finns för få jobb att söka.

Arbetslösheten görs till ett individproblem än till det samhällsproblem som det verkligen är. Attackerna på de arbetslösa måste upphöra. Tvärtom måste vi stärka de arbetslösas rättigheter och förstärka a-kassan.

Högerns förslag är inte en politik för att öka sysselsättningen utan en politik för att öka klyftorna mellan människor. Syftet med moderaternas politik är att sänka lönerna. Att komma bort från lågproduktiva, lågbetalda arbeten har varit en viktig del av den svenska välfärdsutvecklingen. Det är det som skiljer Sverige från länder med hög fattigdom och stora klyftor.

Men vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan höger och vänster i politiken. Vänsterpartiet vill föra en politik där arbete åt alla är målet. En fungerande politik för fler arbeten handlar om att möta en ökad efterfrågan. Att omvandla kostnader för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.

Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i kommuner och landsting för att möta efterfrågan. Det handlar inte om att skaffa sysselsättning för sysslolösa utan om riktiga jobb som vi alla har nytta av.

Berivan Öngörur Politisk sekreterare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk