artikel

Ta ansvar för att få ett slut på lönediskriminering av kvinnor!

Vänsterpartiet har länge och ofta pekat på de stora löneskillnader som finns mellan kvinnor och män och att vi politiskt måste arbeta aktivt för att eliminera dessa skillnader. Vi utmanar nu övriga politiska partier att ta del i arbetet för att få en verklig förändring till stånd.
Argument för att stödja en rejäl satsning på höjning av främst de lågavlönade inom traditionellt kvinnodominerade yrken saknas verkligen inte. Flera undersökningar pekar på stora löneskillnader beroende på kön. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män totalt har knappt förändrats under de senaste 25 åren!

Kommunals medlemmar har de senaste åren haft en sämre löneutveckling både jämfört med privatanställda i allmänhet och offentliganställda akademiker. Just nu förhandlas löner för drygt 400 000 medlemmar i Kommunal, varav en stor del utgörs av lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. Just dessa kvinnor är en betydande del av dem som drabbas av nedvärderingen av kvinnors arbete. De är oftast offentliganställda, vilket innebär att vi som politiker har en stor möjlighet att påverka. Som politiska partier har vi ett ansvar för att uppmärksamma och synliggöra den könsdiskriminerande arbetsmarknaden. Regering och riksdag har ett ansvar för att ge kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar att erbjuda sin personal rimliga löner.

Partiföreträdarna i Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har ett ansvar att göra prioriteringar i de nu pågående avtalsförhandlingarna. Kommun- och landstingspolitiker har ett ansvar att göra prioriteringar inför de kommande lokala avtalsförhandlingarna. Som politiska partier har vi ett övergripande ansvar, det duger inte att skylla på varandra!

Vänsterpartiet vill ta det ansvaret, hur är det med övriga politiska partier?

Dela den här sidan:

Kopiera länk