artikel

Integration á la Folk(e)partiet

”Begreppet Integration står för en ömsesidig, både strukturellt och individuellt baserad process som berör alla medborgare och invånare i samhället. Det betyder att alla invånare känner ansvar för, samhörighet med och delaktighet i samhället.
Begreppet omfattar sociala, etniska, religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Integration är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle där alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter.” (Förslag till Integrationspolitiskt program i Järfälla)

I förra veckan presenterade Folkpartiet ett så kallat integrationspolitiskt program. I detta program, kräver man att alla utlänningar som döms till två års fängelse automatiskt skall utvisas på livstid. Samma skall gälla för den som dömts till fängelse tre gånger. Förslaget möttes av jublande positiva applåder, dock endast från partier som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti som i likhet med Fp står för en ovärdig och integritetskränkande integrationspolitik som gör skillnad på folk och folk och där man vill ha olika lagar och regler utifrån vilken etnicitet människor bosatta i detta land har. En diskriminerande politik som helt frångår en av de viktigaste principerna i ett rättssäkert land, nämligen principen om likhet inför lagen.

Men detta är inte första gången. Fp visar tyvärr ännu en gång sitt rätta ansikte i, som man ovärdigt kallar för integrationspolitik, men som snarare är en fortsättning på deras allt mer hårdnackade neoliberal ”invandrarpolitik”. Vi minns alla debatten för några år sedan med de absurda förslagen som ”körkort i svenska värderingar”, det s.k. ”medborgarkörkortet” och ”språktest”.

Det är beklagligt att ett parti som Fp utnyttjar sin demokratiskt legitima ställning i Riksdagen genom att fungera som megafoner för odemokratiska och rasistiska krafter. Detta är inget annat än en populistisk politik som rentvår och legitimerar främlingsfientliga åsikter i vårt samhälle och brer smör på rasisters mackor. Detta märks tydligast i Fp: s politiska retorik, en retorik med samma diskursiva struktur som många främlingsfientliga partier, i Sverige och runt om i Europa, använder sig av. Ofta börjar de med den retoriska uppmaningen att; det är dags att bryta tystanden! Det hävdas också att man måste våga tala om det! Som om man skulle riskera något om man talade eller som om dessa politiker skulle sakna tillgång till liberal massmedia. Det är inte heller helt orelevant i sammanhanget att det var och är fyra personer med invandrarbakgrund som presenterade och försvarar förslaget i tidningar och i TV. Syftet med detta är naturligtvis att skapa ett ”vi”; vi som vet, men som inte får tala; vi som har erfarenheter av att vara invandrare; vi som representera de många invandrare som tycker som oss.

Det råder en förvirrad och naiv föreställning hos många folkpartister med invandrarbakgrund om att man som invandrare inte kan vara eller ens anklagas för rasism och främlingsfientlighet i egenskap av att vara invandrare. Som om bara etniska svenskar i Sverige kan kunna vara rasister eller ha främlingsfientliga åsikter.

Skärpt straff genom livstidsutvisning är Fp: s en av lösningarna på den redan havererade integrationspolitiken i Sverige som redan straffar och skapar tusentals syndabockar i vårt samhälle idag. Människor, både svenska medborgare och utlänningar som Fp kallar dem, som varje dag lever med att diskrimineras, kränkas och fråntas sin stolthet och integritet för att de råkar heta nåt som inte rullar rätt i mun eller inte ser ut som majoriteten. Vad Fp inte ser är att vi varken minskar kriminaliteten, segregationen och den strukturella rasismen som existerar på alla nivåer i det svenska samhället och som idag bidrar till en skrämmande stigmatisering av en grupp människor i vårt samhälle och därmed upprätthåller ett bestående ”naturligt” utanförskap, utan att se att det är just dessa aspekter som ligger till grund för ökad kriminalitet och minskat tilltro till det svenska samhället. Detta, oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Fp: s förslag skapar därför fler problem än lösningar, då man befäster och spär på redan existerande diskriminerande fördomar och attityder på grundval av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet och konserverar ett ”vi” och ”de” tänkande. Och inte nog med att vi redan idag ser ett A- (etniska svenskar) och ett B-lag (svenskar med utländsk bakgrund) bland svenska medborgare, skapar vi nu ett nytt lag, C-laget, med frånvaro av rättstrygghet och livstidsutvisning per automatik. Jag undrar om Fp tagit sig tid att reflektera över komplexiteten i frågan om automatisk livstidsutvisning. Kan det vara flyktingar som flytt undan förtryck, tortyr och dödsstraff? Splittra familjer genom att utvisa ett barn, pappa eller mamma? Hela familjen kanske? Jag undrar vad som kommer härnäst från Fp; kanske att utvisa alla invandrare så har vi inget problem med integrationsfrågan, för det är väl invandrarna som är problemet eller?

Det är dags att skifta fokus på integrationspolitiken i Sverige. Vi kan inte längre tala om mångfald eller inte. Mångfalden finns här vare sig vi tycker det är främmande, skrämmande eller rent av spännande. Hur vi väljer att använda denna mångfald är helt avgörande för vilket samhälle vi vill leva i. Integration är och förblir därför ett samhällsansvar och vare sig vi benämner människor som kommer till detta land som invandrare, utlänningar, nya svenskar, blattar, utlandsfödda svenskar, svenskar med invandrarbakgrund, nya generationens svenskar, andra generationens invandrare, utomeuropeiska invandrare och gud vet vad, så är en sak säker; dessa människor finns här och de är här för att stanna.

Men vad i all sin dag gör vi åt den stora segregationen bland svenskar, homogena svenska skolar och arbetsplatser och de uråldriga tankar och fördomar som vissa människor i vårt land sitter på? Öppna era ögon och välkommen till det nya multikulti Sverige. Kanske dags att integrera svenskarna i det mångkulturella svenska samhället!

Berivan Öngörur
Politisk sekreterare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk