artikel

Integrationspolitiskt program för Järfälla

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni 2003 att ta fram ett måldokument för kommunens arbete med integrationspolitik. Det ska ersätta de mål som antogs av kommunfullmäktige år 1993 för insatserna för invandrare. Direktiven omfattar de flesta av kommunens ansvarsområden. En politisk styrgrupp med representanter för olika politiska partier och en projektledare tillsattes.
Gruppen har haft tio sammanträden och anordnat två seminarier med verksamhetsföreträdare och politiker.
Samråd har skett med demokratiutvecklingsgruppen, samarbetsorganet för barn och unga (SAMBU), ledningsgruppen för lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken och personalavdelningens grupp för genomförande av kommunens personalpolitiska plan (tillika mångfaldsplan). Styrgruppen har träffat företrädare för några invandrarföreningar.
Det integrationspolitiska programmet ska vara en hjälp för nämnder, förvaltningar och enheter i arbetet med integrationsfrågor. Det ska medverka till att stärka ledarskapet och öka tydligheten i ambitionen att Järfälla ska vara ett samhälle där alla har lika möjligheter i skola och arbetsliv, i boende och fritidsverksamhet, i vården och omsorgen. Ett samhälle som tar tillvara den etniska och kulturella mångfalden i dialog och samverkan och där främlingsfientlighet och diskriminering inte tolereras.

Vänsterpartiets representant i styrgruppen var Berivan Öngörur. Har du några frågor eller funderingar får du gärna ta kontankt med henne på beri[email protected]

Programmet som kommer att tas i Kommunfullmäktige i mars finns att läsa nedan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk