• Hem
  • Kommunalpolitis...
sida

Kommunalpolitiska gruppen

Vänsterpartiet Järfällas kommunalpolitiska grupp

Gruppledare
Bo Leinerdal

Kommunfullmäktige

Ordinarie
Bo Leinerdal
Naile Aras
Hamid Ramazani
Annica Nilsson

Ersättare
Elisabeth Jones

Kommunstyrelsen
Bo Leinerdal
Naile Aras (ersättare)

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Bo Leinerdal (ersättare)

Kompetensnämnden
Stefan Lindholm (ersättare)

Socialnämnden
Elisabet Jones (ersättare)

Kultur-demokrati och fritidsnämnden
Göran Hillman

Barn- och Ungdomsnämnden
Hülya Aydogmus (ersättare)

Tekniska nämnden
Annica Nilsson (ersättare)

Kommunens revision
Ann Persson

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Sune Wängborg
Naile Aras

Dela den här sidan:

Kopiera länk