• Hem
  • Valprogram 2018
sida

Valprogram 2018

Ett Järfälla för alla –
inte bara för de rikaste

Vår vision är ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt Järfälla. Där respekten för människors lika värde och möjligheter utesluter varje form av diskriminering.
Vi bekämpar alla former av främlingsfientlighet och rasism och är garanten för ett öppet och demokratiskt samhälle.

En välfärd för alla

❋ Behåll och utveckla Jakobsbergs sjukhus.
❋ Meningsfull sysselsättning och gemenskap för de med
funktionsvariationer och för våra äldre.
❋ Bygg fler generationsboenden.
❋ Nej till ytterligare privatisering av äldreomsorgen.

Ett grönt och rättvist Järfälla

❋ Fler naturreservat för att skydda Järfällas natur.
❋ Höj ambitionsnivån för mängden producerad förnybar el.
❋ Öka takten i utbyggnad och standardhöjning av cykelvägsnätet.
❋ Avgiftsfri kollektivtrafik till 2030.
❋ Verka för fossilfri fjärrvärme. Ingen eldning av plast.

Förskola och skola för alla

❋ Inga fler privata skolor
❋ Den närmsta skolan ska vara lika bra som någon annan.
❋ Barngruppsstorlekar och personaltäthet i enlighet med
Skolverkets rekommendationer samt Förskoleupprorets krav.
❋ Stärk modersmålets ställning i förskolan för att utveckla
alla barns kulturella identitet.

Rätten till bostad – en mänsklig rättighet

❋ Bygg bostäder för ungdomar och folk med vanliga inkomster.
❋ Bygg cirka 1000 klimatsmarta bostäder med rimliga hyror per år och i balans och harmoni med naturområden, varav
minst hälften ska vara hyresrätter.
❋ Närhet till kollektivtrafik och cykelvägar i bostadsområdena.
❋ (Klimat)renovera JHAB:s bostäder.
❋ Ändra ägardirektiven för JHAB för en offensiv bostadspolitik.

Ett gott arbetsliv

❋ Inför 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. På sikt vill vi ha en generell arbetstidsförkortning.
❋ Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.
❋ Höj läraryrkets status.
❋ Höj lönerna för omsorgsyrkena.

Vill du läsa hela det kommunalpolitiska programmet så går det att ladda ner här (PDF).

Dela den här sidan:

Kopiera länk