Föreningstyrelse

Föreningstyrelse

Ordförande
Thomas Stenholm, nås via [email protected]

Övriga ordinarie ledamöter
Anders Lindberg, nås via [email protected]

Arja Herranen, nås via [email protected]

Elisabet Jones, nås via [email protected]

Kicki Lindgren, nås via [email protected]

Peter Bloch, nås via [email protected]

Suppleanter
Anna Bång, Kristina Norgren (medlemsansvarig) och Mia Edkvist, nås via [email protected]

Adjungerade
Bo Leinerdal (kassör) och Christoffer Hörnhagen, nås via [email protected]

Valberedning
Göran Hillman, Ann Persson och Hamid Ramazani, nås via [email protected]

Antirasistgruppen: Mia Edkvist och Johanna Svalborg, sammankallande, nås via [email protected]

Miljönätverket: Frans van Don och Kicki Lindgren, sammankallande, nås via [email protected]

Välfärdsgruppen: Arja Herranen, sammankallande, nås via [email protected]