• Hem
  • Våra kommunpoli...
sida

Våra kommunpolitiker

Kommunfullmäktige
Ordinarie
Bo Leinerdal, [email protected] (gruppledare)
Annica Nilsson, [email protected]
Hamid Ramazani, nås via [email protected]
Elisabeth Jones, nås via [email protected]

Ersättare
Anna Bång, [email protected]
Stefan Lindholm, nås via [email protected]
Mia Söderlind, nås via [email protected]

Kommunstyrelsen
Bo Leinerdal, [email protected]
Annica Nilsson (ersättare), [email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bo Leinerdal (ersättare), [email protected]

Arvodesnämnden
Peter Bloch, nås via [email protected]

Barn- och ungdomsnämnden
Mia Söderlind (ersättare), nås via [email protected]

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Marketta Kulju-Guevara (ersättare)

Kompetensnämnden
Ammar Makboul (2:e vice ordförande), [email protected]
Stefan Lindholm (ersättare), nås via [email protected]

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Göran Hillman, nås via [email protected]
Johanna Segerheim (ersättare), [email protected]

Miljö- och bygglovsnämnden

Socialnämnden
Marketta Kulju-Guevara, nås via [email protected]
Elisabet Jones (ersättare), nås via [email protected]

Tekniska nämnden
Asia Rahman (ersättare), nås via [email protected]

Valnämnden
Hamid Ramazani, nås via [email protected]
Asia Rahman (ersättare), nås via [email protected]

Äldrenämnden
Anna Bång, nås via [email protected]
Lars Lemon (ersättare), nås via [email protected]

Järfälla Hus AB styrelse
Johan Westblad, nås via [email protected]

Kommunens revision
Ann Persson, nås via [email protected]

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Naile Aras
Marketta Kulju Guevara
Sune Wängborg
Thomas Stenholm
Alexander Skytte

Dela den här sidan:

Kopiera länk