• Hem
  • Föreningstyrels...
sida

Föreningstyrelse

Ordförande
Thomas Stenholm,  [email protected]

Övriga ordinarie ledamöter

Anders Lindberg, nås via [email protected]

Kristina Norgren, nås via [email protected]

Mia Svan, nås via [email protected]

Pernilla Wallgren, nås via [email protected]

Therese Johansson, [email protected]

Adjungerade
Bo Leinerdal (kassör), [email protected]

Valberedning
Ann Persson (sammankallande),  Hamid Ramazani,  Johanna Sergerheim, Mia Söderlind och Peter Bloch, nås via [email protected]

Revisorer
Göran Hillman, Stefan Lindholm och Asia Rahman (ersättare), nås via [email protected]

Antirasistgruppen: Johanna Segerheim, sammankallande, nås via [email protected]

Barn- och ungdomsnätverket: Ann Persson, sammankallande, nås via [email protected]

Bostadsnätverket: Annica Nilsson, sammankallande, nås via [email protected]

Klimat- och miljönätverket: Kicki Lindgren, sammankallande, nås via [email protected]

Kvinnonätverket: Therese Johannson, sammankallande, nås via [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk