• Hem
  • Budgetförslag 2...
sida

Budgetförslag 2016-2017

Sammanfattning av Vänsterpartiet Järfällas budgetförslag för 2016-2017. Förändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag.
 

Kommunstyrelsen Ökad kvalitet flyktingmottagandet. +2 mnkr
Etablering av integrationssamordning +1 mnkr
Barn- och Ungdomsnämnden Mottagandet av nyanlända +1 mnkr
Kompetensnämnden Utveckla gymnasiet +2 mnkr
Inköp av datorer/läsplattor +4 mnkr
Stöd till ungdomsgaranti +2 mnkr
Kultur-, demokrati och fritidsnämnden
Björkeby fritidsgård bibehålls +1 mnkr
Socialnämnden Arbetstidsförkortning i äldreomsorgen +8 mnkr
Förstärkning till socialtjänsten +2 mnkr
Insatser för EU-migranter +1 mnkr
Stöd till kvinnojouren +500 t.kr
Tekniska nämnden Säkrare gång- och cykelbanor +500 t.kr
Summa ökade anslag jmf KS 26 mnkr.

Dela den här sidan:

Kopiera länk