sida

Klimat- och miljönätverket

För oss är klimatet det viktigaste politiska frågan. Och det år bråttom. Lyckas vi inte hejda klimatförändringarna spelar övriga frågor ingen roll. Miljön är också hotat på många sätt. Vi måste bevara Järfällas grönområden, värna om biologisk mångfald med mera. Brinner du också för klimat- och miljöfrågor? Känner du att du vill vara med och påverka? Ta kontakt med oss och kom med på våra träffar!

Vi  träffas ungefär var sjätte vecka och diskuterar och fördjupar våra kunskaper på miljö- och klimatområdet genom att bjuda in intressanta talare, köra studiecirklar, göra studiebesök m.m.

Det vi lär oss använder vi exempelvis för utåtriktade aktiviteter och för att påverka politiken på kommunal nivå.

Kontakta nätverkets sammankallande :
Kicki Lindgren tel 076 323 8489

Eller skicka ett mej till [email protected]

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk