Nyheter

Låt polisen bekämpa brott!

Sverigedemokraterna i Järfälla tar upp det moderata kravet på att tiggeri ska kriminaliseras. Det är ett förslag som inte löser det mänskliga problemet att människor tvingas att tigga för att försörja sig själva och/eller familjen. Fattigdom försvinner inte bara för att man kriminaliserar den. Polisen har viktigare jobb att göra än att jaga fattiga.

Bo Leinderdal, kommunalråd i opposition
Bo Leinderdal, kommunalråd i opposition

Istället bör vi agera på två plan. Dels sätta press på länder i Europa att skapa drägliga livsvillkor för sin medborgare så att behovet av att resa ut och tigga inte finns. Här i Järfälla kan vi för svenska medborgare erbjuda bostad, jobb och utbildning för att ta sig ur fattigdomen och drogberoendet som ofta är en huvudorsak till tiggeriet. För de EU-migranter som vistas här under den korta tid de har rätt att vara i landet kan vi erbjuda tillfälliga jobb och tak över huvudet. Det finns humanistiska alternativ till att kriminalisera fattigdom.

Dela den här sidan:

Kopiera länk