Nyheter

Kommunens näringslivsstrategi saknar viktiga aspekter

Järfälla kommunfullmäktige har precis antagit en näringslivsstrategi. En sådan kan behövas men vänsterpartiet tycker att den saknar viktig information om hur Järfälla kommun ser på näringsliv och företagande.

Vi anser att förslaget till näringslivsstrategi borde kompletteras med skrivningar som tydligt redovisar att i Järfälla kommun ska bedrivas ett ansvarsfullt och hållbart företagande där de anställda har goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö. Alla företag i Järfälla ska ha kollektivavtal och arbeta systematiskt med jämställdhet. Företagen ska ligga i framkant med arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan och infria de i kommunens miljöplan uppsatta miljömålen. De ska även vara inkluderande och se mångfald i alla dess aspekter som en tillgång. Järfälla kommun beslutade för flera år sedan att sträva mot att bli en Fairtrade city kommun och har tillsatt en arbetsgrupp för detta. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion.

Skriv en kommentar