artikel

Läget i Vänsterpartiet och i Järfälla just nu

Berivan Öngörur har avsagt sig sin plats i fullmäktige för V. Hamid Nakhaeizadeh går då in och blir ordinarie ledamot och Jaber Abubaker blir förste suppleant. V:s plats i Utbildningsnämnden är vakant sedan Naile Aras avsagt sig. V:s plats i Järfälla Hus’ styrelse blir ledig när Hamid går in som ordinarie i fullmäktige.

Kommunens budget för nästa år tas senare i höst. Vänsterpartiets budgetförslag tas upp på medlemsmötet den 22 oktober kl 19 på ABF, Riddarplatsen 36 i Jakobsberg.

På förskolor och skolor är nu andelen privata anordnare ungefär 30 procent. Bör vi sätta ett tak för hur många som kan vara privata?

När Vattmyraskolan byggts om blir det en öppen yta över som kommunen vill lägga grus på. Två medborgarförslag innebär istället att man sätter upp olika aktivitetsanordningar som klättervägg, gungor osv. Vänsterpartiet kommer att stödja dessa medborgarförslag och informera förslagsställarna.

I en rapport från Ungdomens Hus framgår att det är ungefär 80 procent killar som går dit och alltså få tjejer. Hur kan man ändra på det?

Ett antal lärare kommer troligen att varslas på Jakobsberg gymnasium. Det ser ut att främst drabba Kvarnskolan (gäller bland annat det individuella programmet och SFI). Detta trots att verksamheten fungerar bra enligt olika källor.

En mobilmast i form av ett torn planeras att byggas i Skälby. Det finns stor risk för strålning enligt V som är skeptiskt till placeringen.bild på hyresaffisch

En mobilmast i form av ett torn planeras att byggas i Skälby. Det finns stor risk för strålning enligt V som är skeptiskt till placeringen.

Mitt i en orörd skog som ligger som en lunga mellan olika villaområden nära Berghem vill kommunen bygga 70 lägenheter i s k stadsvillor. Skogen ligger på en höjd, vilket innebär fördyringar i form av sprängningar mm. Dessutom vill man anlägga en bred tillfartsväg till de  nya bostäderna. Det finns aktiva boende i närområdet som motsätter sig byggnationen. Vänsterpartiet prioriterar byggandet av fler hyresbostäder men känner stor skepsis inför detta projekt, som innebär dyra och stora bostadsrätter. Det finns bättre platser att bygga bostäder på.

När det gäller Järfällavänsterns planerade aktiviteter under hösten så skickas de snart ut med brev till alla medlemmar

 

Bilden: så här ser vår gemensamma kampanjaffisch ut med Hyresgästföreningen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kampanjen sträcker sig fram till sommaren 2014.

Dela den här sidan:

Kopiera länk