artikel

Låt ungdomarna i Järfälla vara med och skapa ett ungdomspolitiskt program!

Järfälla behöver många arenor för ungdomars inflytande, kulturutövande och fritidsverksamhet. Vi i vänsterpartister tycker det är viktigt att våga säga att barn och ungdomar måste få gå före när samhällets och kommunens pengar ska fördelas.

Ungdomar som kan och vill skapa bra fritidsverksamhet och bidra till kulturlivet måste få chansen att göra det. Ungdomar måste i större utsträckning vara med och bestämma i sin kommun!

Järfälla kommun skulle behöva samla sina idéer och strategier för att bli en mer ungdomsvänlig kommun i ett ungdomspolitiskt program.

Vi vänsterpartister tillsammans med s och mp påbörjade under förra mandatperioden en dialog med ungdomar i Järfälla i och med processen med HUS1 och satsningen på ungdomsdemokrati och inflytande. Men det arbetet bör vidgas, och drivas av ungdomarna själva med hjälp av Järfälla kommun. Detta skulle kunna ske på många olika sätt och därför borde de förvaltningar som är närmast berörda inleda en dialog med ungdomar i Järfälla om hur arbetet skulle kunna gå till.

Kraften och viljan hos fritidsgårdar, idrottsföreningar, solidaritetsföreningar, skolor, miljöföreningar, ungdomsförbund och så vidare kan tas till vara för ett Järfälla för alla, också ungdomarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta;

att BUN:s, UN:s , KFN:s samt Socialnämndens kanslier får ett uppdrag att påbörja ett nämndövergripande arbetet med ett ungdomspolitiskt program.
att arbetet ska drivas av ungdomarna med stöd av kommunen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk