artikel

Inför läxhjälp i Järfällas grundskolor

Trygga barn klarar mer, vågar ta för sig och går ut i livet med nyfikenhet och tillit. Alla barn ska kunna lära och öka sina kunskaper med hjälp av rätt stöd i skolan. Det är vänsterpartiets utgångspunkt för skolpolitiken i Järfälla.

Förutsättningarna för eleverna ser olika ut, både i skolan och hemma. Stöd ska ges till elever och föräldrar för att skapa en så god och trygg studiemiljö som möjligt. Vänsterpartiets politik har alltid byggt på att i så stor utsträckning som möjligt minska skillnader i förutsättningar, och ge alla det stöd som de behöver. Genom exempelvis resurspersonal kan elever få ett större stöd i klassrummet, och genom individuella utvecklingsplaner görs utbildningen mer anpassad till den enskildes behov. Vi i vänsterpartiet vill att det ska satsas resurser på de elever som har de största behoven.

Men för det skolarbete som bedrivs hemma finns inget stöd att få. Det vill vi ändra på. Många föräldrar har svårt att få tiden att gå ihop, andra har på grund av språket svårt att hjälpa sina barn med läxorna. En organiserad läxhjälp på skolorna kan därför fungera som ett stöd, både till elever som till föräldrar.

Enligt vårt förslag ska kommunen erbjuda en organiserad läxhjälp i samtliga grundskolor i Järfälla, utformad efter respektive skolas behov. Varje skolledning får besluta om hur läxhjälpen, studieverkstan, eller vad man kallar möjligheten att få studiehjälp under eller efter ordinarie skoltid, ska organiseras. Detta kommer att bli en hjälp och ett stöd både för barnen och deras föräldrar, och kan också förhoppningsvis innebära att ett antal föräldrar engagerar sig och hjälper till några eftermiddagar/kvällar i månaden. Även föreningar kan vara ett alternativ här.

Vänsterpartiet förslår fullmäktige besluta;

att Järfälla kommun ska erbjuda organiserad läxhjälp efter behov i alla grundskolor i kommunen.

För vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk