artikel

En rökfri skola i Järfälla

Tobaksbruk är ett av de allra största folkhälsoproblemen i världen, Sverige och i Järfälla. Tack vare en framsynt politik har vi i Sverige en befolkning som numera till 80 % avstår från rökning. Detta har åstadkommits utan en mängd lagar som förbjuder människor att röka eller snusa. Resultatet har istället åstadkommits med hjälp av en omfattande folklig mobilisering mot rökning.

Tobaksbruk leder i de flesta fall till ett starkt beroende, vilket gör det svårt att sluta bruka tobak när man så önskar. Beroendet har jämförts med det beroende en heroinist kan uppleva. Tobak leder dessutom till många skador och sjukdomar och en förtidig död för de flesta som använder substanserna. Det finns kort sagt mycket som talar emot tobaksbruk. Det är svårt att se något positivt med tobak när väl ett beroende har etablerats. Man röker för att inte må dåligt, inte för att må bra. Detta är typiskt för beroendetillstånd.

Särskilt alarmerande under senare tid är den ökande andelen rökare bland yngre flickor. Det finns inget gott att säga om sådana vanor, de bör motverkas kraftfullt. Sedan några år tillbaka finns det en lag som förbjuder försäljning av tobaksvaror till ungdomar under 18 år. Detta är en kraftfull samhällelig markering mot tobaksbruk bland ungdom.

Ingen av Järfällas skolor skall acceptera att barn och ungdomar förslavas av beroendeframkallande substanser, varken alkohol, tobak eller narkotika. Även de vuxna på grundskola och gymnasiet skall föregå med gott exempel och avstå från att röka inom skolans område.

Järfällas skolor är en offentlig miljö och av hänsyn till de svåra konsekvenser tobaksbruk har på individers hälsa och de stora kostnader bruket leder till bör man avstå från att använda tobak under skoltid. För att motverka tobaksbruk anser vi att skolan skall vara fri från tobaksrök. I vart fall så bör den som måste röka under arbetstid röka utanför skolans område. Eleverna skall inte röka före 18 års ålder, och därefter inte röka inom skolans område. Skolan bör vara klar och tydlig i sin negativa inställning till tobak och på intet vis uppmuntra elever eller personal att röka.

Med stöd av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden att:

– aktivt motverka tobaksbruk bland elever och personal på Järfällas skolor

– uppdra år skolledning att rådgöra med föräldrar till elever som röker

– inte tillåta bruk av tobak inom Järfälla skolornas område (gäller såväl elever som personal)

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk