artikel

Kommunens ansvar för ungdomsarbetslösheten

2006 var nästan 22 procent av de svenska ungdomarna mellan 15 och 24 år arbetslösa. Denna höga nivå på ungdomsarbetslösheten slås enbart av ett fåtal andra EU-länder. I Järfälla kommun har vi för närvarande 163 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år, vilket är 9 fler än samma tid förra året. Till skillnad från genomsnittet i länet och landet som minskar, ökar arbetslösheten bland unga i Järfälla.

Kommunen pressas från två håll med regeringes ny arbetsmarknadspolitik. Skärpta a-kassakrav väntas öka socialbidragen för kommunerna och en hårdbantad programverksamhet drabbar både de unga arbetssökande och personal. När reglerna för a-kassan skärps så hamnar räkningen hos Järfälla kommuns socialtjänst i form av ökade försörjningsstödskostnader. Vidare så har statsbidraget till kommunen när det gäller arbetsmarknadspolitik minskat.

Järfälla kommuns verksamhet för ungdomar har nu minskat i samband med regerings beslut om arbetsmarknadspolitik. Samtidigt så kommer Järfälla kommun att ha ökade kostnader för de arbetsmarknadsinsatser som kommunen måste driva i egen regi. Satsar inte kommunen på de arbetssökande då kommer många ungdomar hamna i socialbidragsberoende och utanförskap.

Regeringen har aviserat att jobbgaranti för ungdomar ska ersätta kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Regeringens nya åtgärd jobbgarantin för unga arbetslösa innebär hårdare krav och lägre ersättning för dem som inte snabbt lyckas hitta ett jobb. Alltså helt andra regler än för vuxna arbetslösa. Detta är för mig inget annat än åldersdiskriminering!

Med anledning av detta vill jag fråga det ansvariga kommunalrådet Eva Lennström (m):

  1. Vad kommer kommunalrådet vidta för åtgärder för att komma åt den ökande ungdomsarbetslösheten i Järfälla?
  2. Är kommunalrådet och högerkoalitionen beredd att använda kommunala medel till den här utsatta gruppen ungdomar?

 

 

Berivan Öngörur (v)

Svaret finns att läsa på kommunens hemsida, www.jarfalla.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk