artikel

Ensamma flyktingbarn

En ny lag från 1 juli 2006 innebär att kommunerna och Migrationsverket har ett delat ansvar för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Med ensamkommande barn menas barn från annat land som kommer till Sverige utan legal medföljande vårdnadshavare. Det handlar framförallt om unga pojkar som flyr från oroligheterna i bl a Irak, Somalia och Afghanistan.

I de tidigare tillfälliga förläggningarna som barnen fick bo på den första tiden kunde väntan bli alldeles för lång och var inte några bra boendemiljöer för barn. Syftet med lagen var att bättre ta till vara den kompetens som finns ute i kommunerna när det gäller att ta hand om barn, både i barnomsorg och skola. Man ville också hitta en metod som är säkrare för barnen. Eftersom vistelsen på förläggningen var frivillig i och med att migrationsverket inte hade befogenhet att hålla barnen kvar på förläggningen försvann flera barn spårlöst. Föreningen mot barnsexhandel, ECPAT, har under flera år uppmärksammat myndigheterna på detta problem och har pekat på det stora antalet flyktingbarn, vissa så unga som 5 och 7 år gamla, som årligen försvinner från flyktingförläggningar i Sverige. En stor andel av dem har hamnar i sexhandeln.

Under den senaste tiden har antalet ensamkommande flyktingbarn kraftigt ökat. Varje vecka anländer mellan 30-40 asylsökande barn och ungdomar till vårt land för att söka skydd. Detta samtidigt som Migrationsverket inte har lyckats teckna avtal med tillräckligt många kommuner för att ta emot dessa. Det innebär att det finns ca 200 barn på tillfälliga flyktingförläggningar, i väldigt utsatta situationer.

I ett pressmeddelande från Migrationsverket skriver man att om samtliga kommuner solidariskt tog emot ett till två barn vardera skulle barnen snabbt kunna flytta vidare till boende i en kommun.

Mot denna bakgrund vill jag fråga socialnämndens ordförande:

  1. Har Järfälla kommun i dagsläget möjlighet att ta emot något eller några av dessa barn, och kommer det i så fall att tecknas avtal med migrationsverket?
  2. Om tillräckliga resurser eller annat för närvarande saknas i nämnden för att möta det akuta behovet, är du som ordförande beredd att medverka till att detta tillskapas?
  3. Och på vilket sätt kommer Järfälla Kommun att bidra till att hitta en lösning på den akuta situation som uppkommit?

 

Berivan Öngörur (v)

Svaret finns att läsa på kommunens hemsida, www.jarfalla.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk