artikel

Våra KF-ledmöter

På måndag 6 november installeras den nya Kommunfullmäktige i Järfälla.

Eftersom Järfälla är en kommun där majoriteten inte ovanligt byts varje mandatperiod, så blev fallet även så denna gång. V i Vänsterpartiet kommer att driva en offensiv opposition såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt. De tre som kommer att representera Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige denna persiod är Bo Leinerdal (gruppledare), Berivan Öngörur (vice gruppledare) samt Naile Aras. Berivan sitter idag i Utbildnings-, Kultur- och fritidsnämnden och Naile i Barn- och ungdomsnämnden. En närmare presentation kommer nedan.

Naile Aras, 50 år, kurdiska och bor i Kallhäll sedan 1995. Gift och har en son. Jobbar som modersmålslärare, är 1: e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1998. Hjärtefrågor; demokrati-, jämställdhets- och arbetsrättsfrågor samt utbildningsfrågor.

Bo Leinerdal, 53 år, född i Stockholm och bor sedan 1989 i Kallhäll. Är gift och har två barn. Har varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1998, arbetar som politiskt sakkunnig på finansdepartementet. Brinner för fritids- och kulturfrågor. Vill arbeta för en välskött kommunal ekonomi som används till offensiva satsningar på välfärden.

Berivan Öngörur, 27 år, uppväxt i Hälsingland och bor i Jakobsberg sedan 1998. Hon har suttit i Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden och arbetar som politisk sekreterare och EU-handläggare. Brinner för integrationsarbete, fritids- och ungdomsfrågor samt internationella frågor. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk