artikel

En grundkurs i Feministisk Självförsvar

Hela Nicolas Cronbergs (m) argumentation är inte bara av typisk moderat skrämselpropaganda för allt som innehåller ordet ”feminism” men visar även på total okunskap om innebörden i feministiskt självförsvar.

I en tid när det anmäls närmare 23 000 fall av kvinnomisshandel och 69 fall av dödligt våld mot kvinnor och 2 631 våldtäkter per år i Sverige (BRÅ), behövs en radikal feministisk politik för förändring.  

En grundkurs i Feministiskt självförsvar för dig, Nicolas Cronberg. Feministiskt självförsvar handlar om att öka tjejers självförtroende och handlingsberedskap inför kränkande situationer. Det är träning i att ta plats med hjälp av röst och kroppsspråk. Om att lära sig våga prata fast man blir avbruten, att sträcka på sig i skolkorridoren och träna på att lägga skulden på den som står för övergreppen istället för att klandra sig själv.

Känslan av att man är värd att försvara och vetskapen om hur man gör stärker tjejer också i situationer som inte är direkt hotfulla. Därför är feministiskt självförsvar inte bara en effektiv metod för att avvärja överfall, utan en viktig del i ett feministiskt förändringsarbete.

Feministiskt självförsvar är inte en vanlig kampsportsteknik och handlar inte om att lära sig att slåss i allmänhet, som du påstår. Det utgörs av tre delar: mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. Genom att träna feministiska självförsvarstekniker kan tjejer lära sig att omvandla rädsla och skuldkänslor till styrka och samtidigt skapa forum för att diskutera gemensamma erfarenheter.

Vi måste motverka skeva debatter om mäns våld mot kvinnor där fokus läggs på krav om fler poliser och där moralistiska diskussioner fokuserar på hur tjejer och kvinnor borde begränsa sina liv genom att inte röra sig fritt utomhus (inte ovanlig retorik i rättssalen). Problemet är inte tjejers och kvinnors bristande gränssättning utan mäns och pojkars sexualiserade våld. Därför anser vänsterpartiet att det behövs satsningar på feministiskt självförsvar i skolorna. Unga tjejer skall ha möjligheten och rätten att försvara sig i situationer där de utsätts för hot om trakasserier och våld.

Berivan Öngörur
Politisk sekreterare och nybliven KF-ledamot (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk