artikel

Vänsterpartiet – ditt välfärdsparti!

Vänsterpartiet är socialistiskt och feministiskt parti. Vi är ett feministiskt parti, och därmed en del av en daglig kamp som förs världen över för rättvisa mellan könen.
Vi är också ett arbetarparti som ständigt tar kamp för arbetstagares villkor och mot inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter. Vänsterpartiet är ett miljöparti som bekämpar överutnyttjande av ändliga resurser och arbetar för ett samhälle i samklang med naturen.

Vi är ett parti som arbetar för djurens rätt. Vi ett parti som bekämpar all form av diskriminering, utslagning och utanförskap. Vi är ett parti som arbetar för flyktingars rättigheter i en allt mer inhuman västvärld.

Vi är ett antirasistiskt parti som arbetar för alla människors lika värde. Vi är ett välfärdsparti som arbetar för omfördelning genom skatter som ska användas för att ge alla tillgång till en bra vård, omsorg, kultur och utbildning.

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna åtnjuta ålderdomen utan att behöva oroas av låga pensioner eller bristande äldreomsorg. Men vi är också ett parti för ungdomens rätt och värdighet och för att inget barn ska behöva växa upp under fattiga förhållanden.

Det här är Vänsterpartiets valplattform för kommande mandatperiod. Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till. Stöd oss i kampen för ett demokratiskt, solidariskt och jämställt Järfälla!

Ladda ner valplattformen här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk