artikel

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vi förhåller oss ständigt till risken att utsättas för våld eller övergrepp och utarbetar, medvetet eller omedvetet, olika strategier för att undvika det.
Försöka vara osynlig, byta trottoar, ta en omväg från jobbet eller gymmet, ha nycklarna mellan fingrarna, låta bli att ta den där promenaden eller joggingturen. Känner ni igen er? Kanske är det inte så konstigt.

Statistik från BRÅ visar att det i förra året i Sverige misshandlades drygt 63 kvinnor per dag av män. 49 kvinnor om dagen blev utsatta för olaga hot. Dessutom våldtogs minst 7 kvinnor per dag av män, och minst 6 kvinnor utsattes för sexuellt tvång. Läs siffrorna igen och försök föreställa er. Bakom varje siffra, en mamma, en syster eller en dotter.

Undersökningen ”Slagen Dam” visar vidare att 30 procent av alla kvinnor har erfarenheter av våld före 15 års ålder. Efter sin 15-årsdag har var fjärde kvinna, upplevt fysiskt våld från en man. 56 procent av alla kvinnor har trakasserats sexuellt. Totalt sett har 46 procent, alltså nästan hälften av alla svenska kvinnor, erfarenheter av våld från en man efter sin 15-årsdag. Som om inte de skrämmande siffrorna vore nog vet vi dessutom att mörkertalet är stort.

Vänsterpartiet menar att utbildning i feministiskt självförsvar är en konkret åtgärd för att vidga kvinnors livsutrymme, inte minst på gymnasieskolor. Feministiskt självförsvar är en metod för att stärka tjejers och kvinnors självförtroende, att lära sig att sätta värde på sig själv och att våga och kunna ta sig ur en hotfull situation. Det man lär sig är att använda sin röst för att värja sig mot hot, att sätta gränser med kroppsspråket och enkla fysiska självförsvarstekniker för att kunna slå sig fri om man blir angripen.

Mäns våld mot kvinnor och den vardagsrädsla som många kvinnor lever med på grund av ett upplevt eller verkligt närvarande hot om våld begränsar livsutrymmet och utgör brott mot kvinnors demokratiska och mänskliga rättigheter.

Inget land kan anse sig vara demokratiskt så länge hälften av dess befolkning tvingas leva med ett underliggande hot mot sin kroppsliga integritet och självbestämmanderätt. Ska vi kvinnor slippa rädslan måste också våldet tas på allvar och bekämpas, inte en dag senare.

Berivan Öngörur Politisk sekreterare (v) och 3:e namn på Kommunfullmäktigelistan

Dela den här sidan:

Kopiera länk