artikel

Trygghet är viktigt även för oss

Lars Nilsson (fp) tar upp en fråga som är av stor vikt för den sittande majoriteten. Vi menar det vi skriver i vår budgetskrivelse, nämligen att alla i Järfälla ska känna sig trygga.
Det är också därför vi avsätter 500 tkr i budgeten 06/07 för att öka trycket i trygghetsfrågorna, inte sagt att det är tillräckligt. Det krävs också att vi aktivt arbetar för brottsförebyggande insatser och ser över vårt trygghetsarbete på olika nivåer. Som ett led i detta arbete ska en person utses för att samordna trygghetsfrågorna i kommunen.

Tryggheten i vardagen är en viktig välfärds- och hälsofråga. Det är viktigt att känslan av otrygghet tas på allvar, var än den uppstår, i såväl bostadsområdet som pendeltågsstationer, väg till arbete, skola eller gym. Satsning på klottersanering, ökad belysning mm är en del i att trygga utemiljön i Järfälla. Men vi får inte glömma bort det sociala förebyggande arbetet som är långsiktigt mycket viktigare. Med det avses allt som har att göra med trygg uppväxt, goda förutsättningar i skolan och ett fritidsliv med goda utvecklingsmöjligheter.

Det är därför vikigt att se helheten med trygghetsfrågan och hur dessa saker hänger ihop snarare än skrika efter övervakningskameror och poliser så fort siffrorna stiger. Lars N gör något som Brottsförebyggande Rådet avråder ifrån, dvs. att stirra sig blint på siffror i statistik. Otrygghet är en personlig känsla och många gånger inte kopplat till den faktiska brottsligheten, utan styrs av olika intryck vi får och där notiser i lokaltidningen är ett av dem. BRÅ menar; ”att man av flera skäl måste vara försiktig när man drar slutsatser om den faktiska brottsligheten i län, kommuner eller stadsdelar utifrån statistiken över anmälda brott. Ökningen kan ju t ex bero på att det blivit vanligare att brotten anmäls”, vilket ju är bra.

Berivan Öngörur (v)
Flora Villalobos (s)

Dela den här sidan:

Kopiera länk