artikel

Om kommunen vore ett börsföretag …

Alla strålkastare på Järfälla! Kommunens årsredovisning och bokslut presenteras, diskuteras och fastställs i kommunfullmäktige.
Storbildskärm på podiet, första och största nyheten på nyhetssändningarna i radio och TV, expertkommentatorerna trängs, kamerablixtarna skär genom luften.
Världen står stilla en kort stund, börsen är avvaktande positiv.
Så är det alldeles uppenbarligen inte. Men vore vi ett börsnoterat företag skulle det kunna vara verklighet och inte bara en febrig dröm. Men varför skulle det inte kunna vara så?
Den årsredovisning som behandlas berör varenda en av Järfällas 61.564 invånare, påverkar allas liv, miljö och möjligheter. Men den påverkar också regionens näringsliv och handel, infrastrukturen, utbildningsinstitutioner mm. Järfälla kommun är kommunens överlägset största arbetsgivare med 3.472 anställda och har tusentals underleverantörer som levererar varor och tjänster. Kommunen ansvarar för att skola alla barn och ungdomar inför framtiden, förser dem med omsorg, utbildning som ser till att arbetsplatserna befolkas. Ser till att det finns gator att fara på, parker att vistas i, skogar att vandra i, böcker att låna. Upplåter och säljer mark för service, handel och företag. Anlägger och sköter fotbollsplaner, ishallar och motionsanläggningar. Här sörjs det för människors åldrande och vård i livet slutskede.

Kommunens verksamhet omfattar hela livet. Vi producerar inte en eller två produkter, eller några modellvarianter av dessa. Dessutom bärs kommunerna upp av kvinnor – 78% av våra anställda är kvinnor och så ungefär ser det ut i alla andra kommuner. Vad är det för nyhetsvärdering som ligger bakom att kommunernas årsredovisningar och resultat närmast tigs ihjäl, medan varenda lilla börsnoterade företags delårsresultat eller årbokslut uppmärksammas som förstasidenyhet? Varför diskuteras och analyseras inte halva den svenska ekonomin? Är det därför som i vår konsumtionsfixerade tid det är mera intressant att producera prylar eller tjänster som inte är livsavgörande men som kan vara lite kul att ha eller nyttja på marginalen?

Här finns säkert en manlig struktur som styr nyhetsvärdering och den offentliga diskussionen och en allians mellan bonusstinna direktörer, bredaxlade metallare – till 90 % män – och en mediavärld som springer ikapp i en tät flock. Jag tycker det är dags att få lite rimliga proportioner. Uppvärdera den offentliga sektorn och dess ekonomi, som inte alls är tärande (som en del vill hävda) utan i allra högsta grad närande och som gör det möjligt för det övriga samhället att existera och fungera.

Göran Hillman
Gruppledare (v) Järfälla

Dela den här sidan:

Kopiera länk