artikel

Styr gubbarna i vänsterpartiet?

Stockholm City har gjort en kartläggning av jämställdheten i partierna på kommunal nivå. Tidningen har då tittat hur det ser ut i kommunstyrelserna i länet och kommit fram till att vänsterpartiet är sämst av alla med 24 % kvinnor.
Mest problematiskt blir det för de mindre partierna som i allmänhet har bara har en ledamot i kommunstyrelsen och en ersättare. Hur ser det då ut i Järfälla? Här har vänsterpartiet flest kvinnor som har förtroendeposter i alla nämnder och styrelser inklusive kommunfullmäktige.

Visst – jag som gruppledare är man, men föreningsstyrelsens ordförande är kvinna. Kommunfullmäktige 4 ledamöter och 2 ersättare – hälften är kvinnor genom varvade listor. Kommunstyrelsen 1 ordinarie (man), 1 ersättare (kvinna) Barn- och ungdomsnämnden 1 ordinarie (kvinna), 1 ersättare (kvinna) Järfällabygdens Hus AB 1 ordinarie (kvinna) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 ordinarie (kvinna) Socialnämnden 1 ordinarie (man), 1 ersättare (kvinna) Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie (man), 1 ersättare (man) Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden 1 ordinarie (man), 1 ersättare (kvinna)

Totalt ger det denna bild: Ordinarie: 5 kvinnor, 6 män Ersättare: 5 kvinnor, 2 män. Antal personer som har tyngre förtroendeposter i Vänsterpartiet i Järfälla är 7 kvinnor och 5 män. Men naturligtvis vill vi, som feministiskt parti bli ännu bättre!

Göran Hillman
Gruppledare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk